DNA teorien

INE-Dizens har utarbeidet det vi har kalt Den Nøytrale Altomfattende teori. Dette handler om hvordan alt henger sammen i kroppen og på jorden og med universet. Denne DNA teorien omfatter en helt ny viten som ligger i vårt DNA og hvordan vi blant annet kan gjenskape balansen i kroppen, livet og på jorden. 

Den Nøytrale Altomfattende teori inneholder: 

  • Mange svar på våre uløste gåter
  • Funn av et nytt kraftig ressurssenter i kroppen som vi har gitt navnet NORM 6, dette inneholder også viten om de 6 nye chakra/sikringer. 
  • Ny DNA– og kromosom viten (hvem vi egentlig er) 
  • Ny forståelse av tid, sted og rom
  • Hvordan alt henger sammen i kroppen, på jorden og med universet
  • Både filosofisk og vitenskapelig nytenkning

Er dette noe du synes er spennende? Da kan DNA teorien være noe for deg. 


Her er et lite utdrag om DNA teorien

De fleste vet at vårt DNA er den originale oppskriften i mennesket, mens RNA er kopien. Se for deg at DNA´et er den originale oppskriften på deg som kokken har å forholde seg til (og kokken her er RNA). Kokken burde følge oppskriften, men legger til og trekker i fra enkelte ting ut ifra eget ønske. Forskerne har ikke funnet ut hvem denne kokken er som endrer på den originale oppskriften. Dette har Jenny kartlagt gjennom DNA teorien, som igjen fører til at vi har mulighet til å kunne finne tilbake til menneskets sin originale oppskrift.

Dette innebærer mye revolusjonerende nytt innen mange felt og viser oss et helt nytt unikt samspill mellom mennesket og universet. Dette handler hovedsakelig om viten og læren om DNA. De fleste vet at vårt DNA inneholder all programmert informasjon som ikke bare går på hvordan vi er bygd opp, men også hvordan alt henger sammen.

I vårt DNA ligger alle svar på menneskets oppskrift som vi trenger å forstå for å kunne holde oss friske. Jenny T. Vikhammer har ikke bare utarbeidet DNA teorien, vi jobber også med å kunne utføre dette i praksis. Det vil si at vi nå har muligheten til å oppgradere ditt DNA energimessig, slik at man kan gå tilbake å "resette deg" til før en ubalanse/traume fant sted gjennom DNA Dybde behandling.

Medulla oblomgata/den forlengede marg

Bakgrunnen til Jennys forskning begynte i begynnelsen av 90-tallet da hun oppdaget en kjertel som lå midt i mellom nakke-knutene bak i hodet (ved medulla oblomgata/den forlengede marg). Denne kjertelen inneholder mange svar på våre uløste gåter og sykdommer i kroppen. Det som fattet hennes interesse først var at svaret på demens så ut til å ligge her, noe hun nå er helt sikker på. Det Jenny ikke forutså, var at denne kjertelen førte henne til en mye mer omfattende studie innen helt andre felt enn planlagt.

Dette omfatter funnet av NORM 6 et nytt ressurssenter i kroppen som bl.a inneholder 6 nye chakra, ny DNA– og kromosom viten (hvem vi egentlig er). Dette fører til en ny forståelse av tid, sted og rom samt ny oppfattelse av mennesket, verden og universet.

Nøytral energi 

For å finne opprinnelsen til alt så har Jenny basert sin forskning på nøytral energi. Både vestlig- og østlig tenkning er basert på dualitet (pluss og minus/yin og yang). Det en vanligvis gjør er å bedømme alt som positivt eller negativt, som igjen fører til at alt i livet vårt går opp og ned. De fleste mener at alt er relativt, mens vi mener at alt er konstant (om ikke vil en aldri få alt til å stemme).

Vi "binder opp" energien, følelsene og tankene våre blant annet i fortiden eller fremtiden. Ved å frigjøre dette så kan vi få tak i de delene vi ikke regner med, som også gjør at alt virker relativt. Det er kun nøytraliteten som kan utvide hele vår horisont og sprenger alle tidligere grenser på hva som er mulig og dermed få hele kabalen til å gå opp.


NTB teorien 

På denne ferden for å finne svar og forene alt, har Jenny også utviklet det vi har kalt NTB teorien. Det alle hittil bare har gjort er å kunne endre tanker og følelser hos mennesket. Det å kunne gå forbi våre tanker og følelser og hvilke begrensninger det består av har de fleste ansett som umulig. Ved å kunne gå forbi sinnet så kan en koble opp alt i oss og alt utenfor oss på en helt unik ny måte som ingen tidligere har hatt kunnskap omDet er nettopp det NTB teorien gjør, som vil si det samme som å gå til opprinnelsen uten å dra med seg gamle tanke- og handlingsmønster. Det er dette som har gjort det mulig å utarbeide DNA teorien.

En perfekt gjenspeiling av hverandre

Vi har mange pyramider i den fysiske kroppen vår som er kartlagt og satt navn på av den vestlige helsesektoren. Disse pyramidene har vi også liggende forskjellige steder rundt om på jorden. Det kanskje mange ikke vet er at hvis en studerer en pyramide i kroppen vår for eksempel pyramiden i bekkenet, så finner en ut og kan frigi akkurat det samme som det som ligger i Kheopspyramiden i Giza (Egypt). Disse er en perfekt gjenspeiling av hverandre, forskjellen er at den ene er i mikro størrelse og den andre utenfor kroppen er i makro størrelse.

Jenny T. Vikhammer har funnet og kartlagt hvor de viktigste pyramidene er på jorden og i kroppen vår samt hvem som gjenspeiler hverandre. Dette har ført til at hun har fått enormt mye lærdom om hva som egentlig bor i oss. Dette innebærer også viten om mennesket, jorden og vår opprinnelige historie (ukjente historie). Det aller viktigste er å skjønne hvordan en kan forløse alt dette, de forskjellige energiene og mulighetene som er bundet opp i pyramidene og kunne frigjøre dette i kroppen vår.

Mange har skjønt at vi har alt i oss

Kroppens magiske symboler er bare et lite utdrag som viser dette. Jenny T. Vikhammer har funnet og kartlagt 11 av disse i kroppen (eks. Den hellige gral og De vises sten). Det første magiske symbolet hun fant var De vises sten, det sies at det gjør en til et opplyst menneske. De fleste vet at thymusen er hovedkjertelen i vårt fysiske immunsystem, men ikke mange vet at De vises sten kan også kobles sammen med thymusen og øke vårt mentale immunforsvar. Dette gjør at man kan bruke mer av hele hjernekapasiteten og dermed bli et opplyst menneske.

Store endringer i vårt syn på DNA/RNA

Kroppen er ganske godt kartlagt gjennom det vestlige system (helsesektoren),
selv om det er mange ting de også ikke vet. Hvis en for eksempel går inn på nervesystemet er det allment kjent at enkelte deler av nervesystemet er viljestyrt (som vi styrer selv), som det somatiske nervesystem.
Det autonome nervesystemet er ikke viljestyrt (det vil si at vi ikke styrer det selv). Forskerne har ennå ikke funnet ut hvem som egentlig styrer det. Jenny har gjennom DNA teorien kartlagt dette og de medfølgende prosesser, som medfører enormt store endringer i vårt syn på DNA/RNA og vår oppbygning og virke.

I DNA teorien står kromosomer/genetikk sentralt. Det som en hittil har lagt vekt på
er cellens kopieringsevne og at kopien blir dårligere og dårligere ved hver celledeling (RNA). Jenny T. Vikhammer holder på med å finne ut hvordan man kan få cellene til å reprodusere seg selv. Dette for å kunne finne helt tilbake til vår originale DNA kode, 
som også er læren om sjelen.

Jenny har også funnet ny kromosom viten som er viktig for å kunne frigi rett mengde telomerase i kroppen som bl.a kan holde kroppen friskere. En annen viktig faktor er balansen av prolaktin i kroppen spesielt for flere lidelser som Alzheimers, Demens og Parkinsons sykdom.

Endevender hele vårt virkelighetssyn på det aller meste

Jenny T. Vikhammer har i Den Nøytrale Altomfattende teori også et helt nytt og annerledes oppsett på tid, sted og rom som endevender hele vårt virkelighetssyn på det aller meste. Dette omhandler også helt ukjente prosesser og nye oppfatninger om hvordan alt henger sammen i forhold til kroppen, kretsløpet (både det lille og store), universet (hvordan det påvirker kroppen og vice versa), og helt ut til galaksene.

Det viktigste Jenny T. Vikhammer har lært er at det vi tror vi er avhengige av er det som "sperrer oss inne". Det er derfor vi frigjør og bruker bare gjennomsnittlig ca. 4-10 % av hjernekapasiteten og viten i forhold til DNA’et. Dette har ført til at vi ikke har greid å gå forbi og få tak i de resterende ca. 90-96% som ingen tidligere har hatt tilgang til. Dette  handler også om mørk materie og mørk energi.

Dette er bare et lite utdrag av hva Den Nøytrale Altomfattende teori omhandler uten at vi har gått i dybden på noe.

Vil du hjelpe oss og vise din støtte i vårt forskningsarbeid kan du gi ditt bidrag til:

INE-Dizens Forskningskonto: 4230 58 83756
Alle små og store bidrag mottas med stor glede og takknemlighet!